Find finansielle regler

NYHED! Find finansielle complianceforpligtelser med et enkelt klik

VI FOKUSERER PÅ FINANSIELLE REGLER

LETregulering ser mere end 800 love, bekendtgørelser, vejledninger, EU-forordninger og EU-direktiver om finansiel regulering og finansielle tjenesteydelser samt regler, der henvises til i den finansielle regulering indefra. Reglerne er integreret, så de udgør en samlet platform.


LETregulering giver også mulighed for adgang til opdateringsmoduler, et omfattende emneregister, forskellige complianceoversigter samt overvågning af enkelte emner og stikord i forbindelse med forslag til ændringer i og indførelse af nye regler. Grupperingen af regler foretages på grundlag af reglernes indbyrdes sammenhænge samt branchetilknytning. En regel kan indgå i flere sammenhænge. Teksterne til love, bekendtgørelser og vejledninger bygger på data fra Retsinformation

Opdateringer

Vi holder dig opdateret, med en fuldt opdateret liste over kommende og nyligt ikrafttrådte finansielle regler.

Læs mere

Browsing tool

Vi gør det lettere for dig at navigere og søge i de finansielle regler, med vores brugervenlige Browsing Tool ™.

Overvågning

Vi overvåger de emner der interesserer dig, og underretter dig så snart der ny lovgivning på området, med vores automatiserede Watch Tool ™.

Læs mere

Vil du prøve

markedets stærkeste browsing tool til finansielle regler?

Emner og brancher

Forsikring

Livs- og skadesforsikring

Betalingsformidling

Betalinger og e-penge

Kreditinstitutter

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter

Kunde- og forbrugerforhold

Kunderettigheder og -pligter

Selskabsforhold

Bestyrelse, ledelse og organisation

Børsnoterede virksomheder

Udstederes forpligtelser, selskabslove og bestyrelsens opgaver

Investorer

Aktionærer, værdipapirer, funding

Mindre virksomheder

Start ups - fintech

Vidste du

Vidste du, at LetRegulering giver mulighed for fritekssøgning- og filtrering i alle regler i databasen?

111

Love

260

Bekendtgørelser

10

Ændringslove

81

Vejledninger

317

EU-Forordninger

77

EU-Direktiver

100

EU-Guidelines